Prof.Dr.Mutlu Demiray yönetiminde yaklaşık 7 yıldır kapsamlı genomik profilleme tabanlı tedavi dizayn edilmektedir. Mutlu Demiray olarak uluslararası bir sistemde uzman küratör olarak 2 yıldır görev almakta ve tüm dünyadaki hekimlere kişiselleştirilmiş kanser tedavi alanındaki deneyimlerini aktarmaktadır. 

Yaklaşık 3 yıldır hastalar moleküler tümör kurullarında tartışılmakta ve tedavi kararları bu şekilde verilmektedir. Kliniğimizde kanser biyologları da görev almaktadır. Başta moleküler biyoloji ve genetik uzmanları, pataloji uzmanları, tıbbi onkologlar hastaların tedavi dizaynlarında aktif rol oynamaktadırlar.  Kişiselleştirilmiş tedavideki en önemli unsurlardan birisi deneyimdir ve 1000 e yakın hastanın tedavi dizaynının yapıldığı merkezimiz ülkemizdeki en deneyimli merkezlerden birisidir. 

Ayrıca İntegratif tedavilerinde moleküler düzeyde analiz edilerek hastalarımıza uygulanabildiği yegane merkezdir. Hastalarımızın hayatına dokunabilmek ve en doğru tedavi seçeneğine ulaşabilmek için moleküler düzeyde hem modern onkolojinin hem de İntegratif tedavilerin tüm imkanlarından yararlanılmaktadır. 

Kapsamlı genomik profilleme yapılan tüm hastalarımıza kürasyon raporları düzenlenmekte ve moleküler onkoloji görüşmesi yapılmaktadır.  

Hızlı İletişim