Kanser ile mücadelede ileri genetik tanı testlerinin kullanılması sayesinde hastalık ile ilişkili önemli bilgiler veren çeşitli biyo-belirteçler saptanabilmektedir. Bu sayede kanserin önlenmesi, erken teşhisi, hastalık seyri ve hedefe yönelik tedavisi gibi pek çok alanda kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarından fayda sağlanabilmektedir. 


Genomik testlerin değerlendirmesi sonrasında uygulanan tedaviler ile alınan sonuçların iyileştirilmesi ve yan etkilerin azaltılması, hastalara fayda vermeyecek veya olası direnç gelişecek tedavi girişimlerinin önceden saptanarak hastanın en uygun tedavi seçeneklerine yönlendirilmesi mümkün olmaktadır. Henüz tedavi uygulanmadan olası sonuçların ön görülerek ilk etapta planlanmayan tedavi alternatifleri de genomik testlerin ışığında değerlendirmeye alınabilmektedir. Buna ilaveten uygun hasta profilleri ile henüz klinik aşamada olan çalışmalar eşleştirilerek hastaların henüz yaygın şekilde kullanımına başlanılmayan tedavi seçeneklerine erişme ihtimalleri de sağlanmaktadır.


Ayrıca genomik testler sayesinde kalıtsal kanser biyo-belirteçleri de değerlendirmeye alınarak yalnız başvuran hastanın değil, ihtiyaç halinde ailelerinin de uygun yöntemlerle taranması kanserin henüz görülmediği aile bireyleri için de hayati önem taşımaktadır. Bu sayede henüz ilerlememiş ve diğer geleneksel yöntemlerle tespiti mümkün olmayan olası kanser vakalarının takibi ve önlenmesi mümkün olmaktadır.


Kişiye en uygun tedavi yönteminin seçilmesinde kullanılan genomik testlerin, kişiselleştirilmiş tıp çağında onkolojide bir altın standart olması gerekmektedir. Ancak her ne kadar genomik testlerin fayda sağladıkları gün geçtikçe artan güçlü kanıtlarla ortaya konuluyor olsa da ne yazık ki kullanımları henüz olması gerektiği kadar yaygınlaşamamıştır.


Kanser hastalarının pek çoğunun uygun genetik testlere erişememeleri, erişim sağlayan azınlığın ise yine büyük bir kısmının kendilerine uygun hedefe yönelik tedaviyi alamamaları üzerine sağlık sektörünün ileri gelen temsilcileri tarafından genomik testlerin kansere karşı mücadelede daha başarılı bir şekilde kullanılmasının önemini bir kez daha hatırlatmak için yakın zamanda bir toplantı düzenlenmiştir.


Toplantıda kansere karşı mücadelede yer alan sağlık çalışanlarının hızla gelişen kişiselleştirilmiş tıp alanında gündemi takip eden, genomik test sonuçlarını doğru, tutarlı ve etkili bir şekilde elde edip yorumlayabilen, klinik kararlar alınırken kanıta dayalı ve desteklenebilir verileri göz önünde bulunduran, hedefe yönelik tedavilere erişimi sağlayan ve hastayı bu doğrultuda yönlendiren kimseler olmaları gerektiği vurgulanmıştır

 

Hızlı İletişim