ÖNCE KANSERİNİZİ ANALİZ EDİYORUZ SONRA TEDAVİNİZİ KİŞİYE ÖZEL OLARAK BELİRLİYORUZ.

HERKESE ORGANA ÖZGÜ AYNI KEMOTERAPİYİ VERMİYORUZ!

 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ KANSER TEDAVİSİ NEDİR?

KANSER TEDAVİNİZİN KANSERİNİZİN GENETİK ÖZELLİKLERİNE DAYANDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR. 

Genler vücudumuzdaki hücrelerin nasıl büyüyeceklerine, gelişeceklerine, fonksiyonlarını nasıl gerçekleştireceklerine karar veren bilgiler topluluğunu oluşturur. Bu bilgilerdeki bozukluklar kanserlerin biyolojisini belirler. Kanserde bu bilgilerde bozukluk oluşmuştur. Kanserli dokunun hatalı bilgilerinin ortaya konularak biyolojisinin öğrenilmesi ve bozulmuş kanser biyolojisine göre tedavi düzenlenmesine ‘’Hassas Tıp’’ (Precision Medicine) denilmektedir.

Kişiselleştirilmiş ve hassas olarak dizayn edilmiş kanser tedavileri klasik konvansiyonel kemoterapilere göre daha az yan etkiye neden olabilmektedir. Bunun nedeni tümöre spesifik olarak tedavi düzenlenmesi olarak düşünülmektedir. Kişiselleştirilmiş kanser tedavileri daha çok tümöre yönelik dizayn edildiği için normal hücreleri daha az etkileyebilecektir. 

Kişiselleştirilmiş kanser tedavisi nasıl düzenlenmektedir?

Öncelikle kanserinizde bozulmuş olan genetik bilginin ortaya konması gerekmektedir. Bu nedenle ‘’Kapsamlı Genomik Profilleme’’ yapılmalıdır. Burada yaklaşık 300-600 arasındaki genin bilgi üreten yani protein kodlayan tüm noktalarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani hedeflenmiş bölgelerin analizi değil tüm egzonun dizilenmesi yapılmalıdır. Bu dizileme yapıldıktan sonra onaylı ve kabul edilmiş bir biyoinformatik tarafından değerlendirilmesi gereklidir. Buradaki detaylı teknik verileri anlamak ve yorumlamak anlayacağınız üzere zordur. Bu nedenle eğer kanserde kişiselleştirilmiş tedavi yapılacak ise bu konuda deneyimli en az 2 yerden görüş aldıktan sonra testinizi yaptırmanızı öneririm.    

Bu testlerin amacı direkt tedavi önerisi değildir. Kanserdeki bozulan mekanizmaların biyolojinin öğrenilerek hastaya özel tedavi düzenlenmesidir. Bu nedenle kişiselleştirilmiş kanser tedavi merkezlerinde kanser biyologları çalışmaktadır.  

‘’Kanser tedavinizi genetik bilginiz üzerine inşa ediyoruz’’

Klasik kanser tedavisi dendiğinde hemen herkesin aklına kemoterapi radyoterapi gelmektedir. Kanserin kaynaklandığı organa göre elimizde bulunan alternatiflerden oluşan bir kemoterapiyi herkese aynı şekilde uygulamak. 

Kolon yani barsak kanseri olan kemoterapi endikasyonu konulan herkes neredeyse aynı kemoterapiyi almaktadır örneğin 5-Fluorourasil + okzaliplatin + leukoverin gibi veya okzaliplatin yerine irinotekan. Son yıllarda ekstra olarak 2 tane gene bakılarak (KRAS,NRAS) eğer bunlarda mutasyon yok ise akıllı ilaç kategorisinden anti-EGFR (Cetuksimab, Panitumumab) tedavisi eğer mutasyonu var ise bevasizumab eklenmektedir. Ancak kolon kanserlerine kapsamlı genomik test yaptığınızda yüzlerce farklı alt tiple karşılaşmaktasınız. 

Eğer bir hastaya akıllı ilaç veya immunoterapi planı varsa bu tedavilere kapsamlı genomik profilleme yapılmadan karar verilmesi eksik olur.   

Gelecekte tıp tamamen kişiselleştirilmiş ve moleküler analizlerin sonucunda karar verilen hatta yapay zekanın tedaviler önerdiği bir noktaya doğru evrilecektir. 

Medicana Kişiselleştirlmiş Kanser Tedavi Merkezi'nde Genomik ve moleküler analizlere dayalı olarak moleküler tümör kurulları ile tedavilere karar verilmektedir.

Hızlı İletişim